to previous page [Kokkei Sensou Sekai Chizu.] Ahumoros War Map of the World.